O wydawnictwie

bez-nazwy222

Początki działalności wydawniczej firmy sięgają połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy po przemianach ustrojowych nastał czas intensywnego rozwoju poligrafii, nowych (wówczas) technologii i społecznego zapotrzebowania na dzieła wykonane na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

Wydawnictwo Ikona wpisało się w ten nurt wykonując od początku publikacje kierunkowe, prezentujące w sposób nietuzinkowy tematy z zakresu historii polski, architektury, wojskowości, prezentacji miast, publikacji edukacyjnych oraz będąc aktywnym na każdym polu, które stanowiłoby przyczynek do wykonania jeszcze doskonalszych publikacji.

Wieloletnia praca wydała owoc w postaci kilkudziesięciu publikacji, przy współpracy których obecni byli m.in.: przedstawiciele Dowództwa Marynarki Wojennej, koncerny farmaceutyczne, ogólnopolskie sieci aptek, przedstawiciele diecezji i archidiecezji kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce (Bydgoska, Elbląska, Gliwicka, Kaliska, Legnicka,  Pelplińska, Szczecińsko-Kamieńska, Świdnicka, Torunska, Wrocławska, Zielonogórsko-Gorzowska i inne) a także przedstawiciele firm i instytucji prezentujących szeroki przekrój specjalizacji. Nasze publikacje zaszczycili słowem wstępnym m.in.: Prezydent RP na Uchodźstwie śp. Ryszard Kaczorowski oraz Dowódca Marynarki Wojennej śp. Andrzej Karweta.

Albumy nasze, tłumaczone na język obcy (angielski i niemiecki) znajdują także odbiorców poza granicami kraju, a w Polsce stanowią źródło informacji i wiedzy tematów o których traktują.